Smog Książenice

Jakość powietrza:

PM 2.5 (% normy): 36 %

PM 10 (% normy): 18 %

Aktualna temperatura: 17°C

Data pomiaru: 2020-08-30 21:15:05
Lokaliacja czujnika: ul. Koncertowa, Książenice

Parametry powietrza na żywo

Parametr Wartość % normy Data pomiaru
PM 2.5 9 µg/m3 36 % 2020-08-30 21:15:05
PM 10 9 µg/m3 18 % 2020-08-30 21:15:05

Indeks jakości powietrza

Poniższa tabela prezentuje przedziały zawartości pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10, jakie brane są pod uwagę przy wyznaczaniu Indeksu Jakości Powietrza.

Indeks jakości Powietrza PM 2.5 (µg/m3) PM 10 (µg/m3)
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 21-60 13-36
Umiarkowany 61-100 37-60
Dostateczny 101-140 61-84
Zły 141-200 85-120
Bardzo zły > 200 >120