Smog Książenice

Jakość powietrza: Dobra

PM 2.5 (% normy): 136 %

PM 10 (% normy): 80 %

Aktualna temperatura: 0.6°C

Data pomiaru: 2023-12-02 12:52:33
Lokaliacja czujnika: ul. Koncertowa, Książenice

Parametry powietrza na żywo

Parametr Wartość % normy Data pomiaru
PM 2.5 34 µg/m3 136 % 2023-12-02 12:52:33
PM 10 40 µg/m3 80 % 2023-12-02 12:52:33

Indeks jakości powietrza

Poniższa tabela prezentuje przedziały zawartości pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10, jakie brane są pod uwagę przy wyznaczaniu Indeksu Jakości Powietrza.

Indeks jakości Powietrza PM 2.5 (µg/m3) PM 10 (µg/m3)
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 21-60 13-36
Umiarkowany 61-100 37-60
Dostateczny 101-140 61-84
Zły 141-200 85-120
Bardzo zły > 200 >120