Smog Książenice

Jakość powietrza: Dobra

PM 2.5 (% normy): 176 %

PM 10 (% normy): 28 %

Aktualna temperatura: 9°C

Data pomiaru: 2021-09-23 08:29:42
Lokaliacja czujnika: ul. Koncertowa, Książenice

Parametry powietrza na żywo

Parametr Wartość % normy Data pomiaru
PM 2.5 44 µg/m3 176 % 2021-05-01 19:50:33
PM 10 7 µg/m3 28 % 2021-05-22 12:00:32

Indeks jakości powietrza

Poniższa tabela prezentuje przedziały zawartości pyłu zawieszonego PM2.5 oraz PM10, jakie brane są pod uwagę przy wyznaczaniu Indeksu Jakości Powietrza.

Indeks jakości Powietrza PM 2.5 (µg/m3) PM 10 (µg/m3)
Bardzo dobry 0-20 0-12
Dobry 21-60 13-36
Umiarkowany 61-100 37-60
Dostateczny 101-140 61-84
Zły 141-200 85-120
Bardzo zły > 200 >120